Słowniczek pojęć związanych z dropshippingiem

Dropshipping to dynamicznie rozwijający się model biznesowy, który może być nieco trudny do zrozumienia na początku, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w e-commerce. W celu ułatwienia zrozumienia tego modelu, poniżej przedstawiamy słowniczek najważniejszych pojęć i terminów związanych z dropshippingiem.

Dropshipping

Model biznesowy, w którym sprzedawca oferuje produkty w swoim sklepie internetowym, ale nie posiada fizycznie towaru na stanie. Zamówienia są przekazywane bezpośrednio do dostawcy, który wysyła produkty do klienta w imieniu sprzedawcy.

Dostawca (supplier)

Firma lub osoba, która dostarcza produkty do sprzedawcy dropshippingowego. Dostawca odpowiada za przechowywanie, pakowanie i wysyłkę towarów do klientów.

Marża

Różnica między ceną hurtową produktu, którą sprzedawca płaci dostawcy, a ceną detaliczną, po której sprzedaje produkt swojemu klientowi.

Integracja

Proces łączenia różnych systemów informatycznych, takich jak platforma e-commerce, system płatności czy system dostawczy, aby umożliwić płynne funkcjonowanie sklepu internetowego.

Platforma e-commerce

Oprogramowanie lub usługa, która umożliwia stworzenie i zarządzanie sklepem internetowym. Przykłady popularnych platform to Shopify, WooCommerce czy Magento.

SEO (Search Engine Optimization)

Proces optymalizacji strony internetowej, aby osiągnąć jak najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwania, co zwiększa widoczność sklepu dla potencjalnych klientów.

SEM (Search Engine Marketing)

Działania marketingowe związane z promocją sklepu w wyszukiwarkach internetowych, takie jak płatne reklamy czy optymalizacja SEO.

SMM (Social Media Marketing)

Działania marketingowe prowadzone w mediach społecznościowych, mające na celu promocję sklepu i budowanie relacji z klientami.

Remarketing

Strategia marketingowa, która polega na wyświetlaniu reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili dany sklep internetowy, ale nie dokonali zakupu.

Konwersja

Proces przekształcania odwiedzających stronę internetową w klientów, którzy dokonują zakupu.

CRM (Customer Relationship Management)

System zarządzania relacjami z klientami, który pomaga śledzić interakcje z klientami, analizować ich zachowania i potrzeby oraz utrzymywać z nimi pozytywne relacje.

KPI (Key Performance Indicator)

Kluczowe wskaźniki efektywności, które pomagają monitorować osiągnięcia biznesowe i oceniać, czy cel sklepu internetowego są osiągane.

Omnichannel

Strategia marketingowa, która łączy różne kanały sprzedaży i komunikacji, takie jak sklep internetowy, media społecznościowe, e-mail, aplikacje mobilne, aby zapewnić spójne doświadczenie dla klientów.

Private label

Praktyka sprzedaży produktów pod własną marką, mimo że zostały wyprodukowane przez zewnętrznego dostawcę. W modelu dropshippingu, private label pozwala sprzedawcom na budowanie rozpoznawalności marki i większą kontrolę nad jakością produktów.

Retargeting

Działania marketingowe skierowane do osób, które wcześniej odwiedziły sklep internetowy lub wyraziły zainteresowanie produktami, ale nie dokonały zakupu. Retargeting może obejmować wyświetlanie reklam na innych stronach internetowych, wysyłanie e-maili czy wykorzystanie mediów społecznościowych.

Upselling

Strategia sprzedaży, która polega na zachęcaniu klientów do zakupu droższego produktu lub dodatków, które zwiększą wartość ich pierwotnego zamówienia.

Cross-selling

Strategia sprzedaży polegająca na zachęcaniu klientów do zakupu dodatkowych, powiązanych produktów, co zwiększa wartość zamówienia.

Fulfillment
Proces realizacji zamówień, obejmujący przygotowanie, pakowanie i wysyłkę produktów do klienta. W modelu dropshippingu, fulfillment jest zwykle realizowany przez dostawców.

SKU (Stock Keeping Unit)

Unikalny identyfikator produktu, który ułatwia zarządzanie stanem magazynowym, zamówieniami i sprzedażą.

ROAS (Return on Advertising Spend)

Wskaźnik używany do oceny efektywności kampanii reklamowych, obliczany jako stosunek przychodów ze sprzedaży do wydatków na reklamę.

CRO (Conversion Rate Optimization)

Proces optymalizacji sklepu internetowego, mający na celu zwiększenie liczby klientów, którzy dokonują zakupu lub wykonują inne pożądane działania, takie jak zapisanie się do newslettera czy kontakt z obsługą klienta.

A/B testing

Metoda testowania dwóch różnych wersji elementów strony internetowej, takich jak nagłówki, opisy produktów czy projekty stron, aby określić, która wersja generuje lepsze wyniki.

Customer lifetime value (CLV)

Szacunkowa wartość finansowa klienta dla przedsiębiorstwa, obliczana na podstawie przewidywanych przychodów generowanych przez klienta w trakcie całego okresu współpracy z firmą.

Inventory management

Proces zarządzania dostępnością produktów, monitorowania stanów magazynowych oraz aktualizacji informacji o produktach w sklepie internetowym. W modelu dropshippingu, zarządzanie inwentarzem jest kluczowe dla utrzymania aktualności informacji o dostępności produktów oraz uniknięcia sytuacji, w której klient zamawia niedostępny towar.

Chargeback

Proces, w wyniku którego środki z płatności karty kredytowej są zwracane kupującemu z powodu kwestionowania transakcji przez klienta. W modelu dropshippingu, ważne jest monitorowanie i minimalizowanie liczby chargebacków, aby uniknąć negatywnego wpływu na reputację sklepu i kosztów związanych z tym procesem.

Niche market

Wąski segment rynku, na którym skupia się dana firma lub sklep internetowy. Wybór niszowego rynku w modelu dropshippingu może pomóc w zaoferowaniu unikalnych produktów i zbudowaniu silnej pozycji w określonym segmencie rynku.

Influencer marketing

Strategia marketingowa, która polega na współpracy z osobami o dużym zasięgu w mediach społecznościowych, blogerami czy twórcami treści, aby promować produkty lub usługi. W kontekście dropshippingu, współpraca z influencerami może pomóc w zwiększeniu świadomości marki, zbudowaniu zaufania i przyciągnięciu nowych klientów.

White labeling

Praktyka sprzedaży produktów bez żadnych oznaczeń marki na opakowaniu lub produkcie. White labeling pozwala sprzedawcom na dodanie własnych etykiet, oznaczeń marki lub materiałów marketingowych, co daje większą kontrolę nad prezentacją produktów i wizerunkiem marki.

Affiliate marketing

Strategia marketingowa, w której przedsiębiorstwo wynagradza partnerów (tzw. afiliantów) za każdą akcję (np. zakup produktu) przeprowadzoną przez klientów, których skierowali do sklepu. W modelu dropshippingu, marketing afiliacyjny może być skutecznym sposobem na zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych klientów bez ponoszenia kosztów na reklamy.

Bounce rate

Procent użytkowników, którzy opuścili stronę internetową po zobaczeniu tylko jednej strony. W przypadku sklepów dropshippingowych, niski wskaźnik odrzuceń jest istotny, aby utrzymać zainteresowanie klientów i zachęcić ich do przeglądania oferty produktów.

Wholesale supplier

Dostawca, który sprzedaje produkty w dużych ilościach, zwykle do detalistów lub dystrybutorów, którzy następnie sprzedają produkty konsumentom. W modelu dropshippingu, wybór odpowiedniego dostawcy hurtowego jest kluczowy dla zapewnienia jakości produktów, konkurencyjnych cen i terminowej dostawy.

Skalowalność

Zdolność biznesu do radzenia sobie z rosnącym obciążeniem i zwiększoną liczbą zamówień bez utraty jakości usług. Skalowalność jest istotna w modelu dropshipping, gdyż pozwala na wzrost biznesu z niewielkim wpływem na zasoby i infrastrukturę.

Multichannel marketing

Strategia marketingowa, która wykorzystuje różne kanały komunikacji, takie jak e-mail, media społecznościowe czy reklamy, aby dotrzeć do klientów. W przypadku dropshippingu, multichannel marketing może zwiększyć zasięg rynkowy i pomóc w osiągnięciu sukcesu na różnych rynkach.

Cash on delivery (COD)

Metoda płatności, w której płatność za towar jest dokonywana w momencie jego dostawy. W modelu dropshippingu, COD może być jedną z opcji płatności, choć nie jest tak popularna jak płatności elektroniczne.

FOMO (Fear of Missing Out)

Strach przed utratą okazji, oferty lub wydarzenia. W kontekście dropshippingu, FOMO może być wykorzystywane w strategiach marketingowych, aby zachęcić klientów do szybkiego zakupu produktów poprzez oferowanie limitowanych promocji czy wyprzedaży.

Recenzje klientów

Opinie wyrażane przez klientów dotyczące produktów lub usług. W przypadku dropshippingu, pozytywne recenzje mogą zwiększyć zaufanie do sklepu i przyciągnąć nowych klientów.

RMA (Return Merchandise Authorization)

Proces, w którym klient uzyskuje pozwolenie na zwrot towaru od sprzedawcy. W modelu dropshippingu, RMA może być stosowane w celu zarządzania zwrotami i reklamacjami, a także utrzymania pozytywnych relacji z klientami.

Churn rate

Wskaźnik reprezentujący tempo, w jakim klienci opuszczają usługę lub przestają korzystać z niej. W kontekście dropshippingu, niski churn rate oznacza, że sklep utrzymuje lojalnych klientów, co jest kluczem do długotrwałego sukcesu.

Lifetime value (LTV)

Prognozowany dochód, jaki przyniesie dany klient w trakcie całego okresu współpracy. W kontekście dropshippingu, zrozumienie LTV klientów pozwala na optymalizację strategii marketingowych i sprzedażowych, aby maksymalizować zyski.